Staroitnosti Karlovy Vary
Vtejte na strnkch Staroitnosti-Antik.cz !

O nás


Starožitnosti Jaromír Èerný pùsobí na trhu se starožitnostmi od roku 1990. Od té doby se firma rozšíøila do dnešních ètyøech prodejních míst v okruhu 50 kilometrù okolo Karlových Varù.


Naší hlavní èinností je výkup a prodej starožitností. Následný prodej uskuteèòujeme vìtšinou až po potøebném zrestaurování. Spolupracujeme s odborníky na jemnou mechaniku, hodináøství, opravy nábytku, èalounìní nábytku, drobnìjší opravy obrazù.


V našich obchodech naleznete jak kvalitní starožitnosti z období 18.-20.století, tak pøedmìty užitkového charakteru i z mladší doby.


Pokud Vás neuspokojí naše prezentovaná nabídka, pokusíme se Váš požadavek uspokojit v co nejkratším termínu jak z našich depozitáøù, tak i poptávkou u nìkterých z našich kolegù.

 

Staroitnosti Karlovy Vary - Staroitnosti Lubenec - Staroitnosti Ostrov - Staroitnosti Beov


Rychl hledn staroitnost:

Hodiny - Hraky - Militrie - Nbytek - Obrazy

Sklo a porceln - Sochy a plastiky - Svtidla - Tiskoviny

Czech Deutsch English English