Starožitnosti Karlovy Vary
Vítejte na stránkách Starožitnosti-Antik.cz !

Nadpis Ståøí (old) Cena (Price)
SvatĂ˝ obrĂĄzek
thumb_843_cimg3345.jpg
750 Kè
MÁKY
thumb_461_img_3553.jpg
2.200 Kè
NESIGNOVÁNO, TECHNIKA: AKVAREL
NA SKÁLE
thumb_415_img_3095.jpg
1938 1.200 Kè
AUTOR: KAREL HYNEK TRŠICKÝ (1904-?), ŽÁKEM PROF. K.NEJEDLÉHO A I. KALCE. TECHNIKA: OLEJ NA KARTONU
Pohled na kostelĂ­k
thumb_414_1230.jpg
1942(?) 1.400 Kè
SIGNOVÁNO J.M.ZAHRADIL, TECHNIKA:PEROKRESBA
HAVRAN
thumb_413_s5001224.jpg
1976 1.200 Kè
AUTOR: JINDØICH PILEÈEK (1944-2002), ŽÁK PROF. K. SVOLINSKÉHO (VŠUP), ÈLEN SÈUG HOLLARU A UVU, GRAFICKY DOPROVÁZEL BÁSNÌ, TECHNIKA: LEPT
POLNÍ CESTA Z VÁPENNÉHO KOPCE
thumb_412_s5001274.jpg
1961 1.500 Kè
AUTOR: JOSEF FAFEK-SOLAN (1911-1984), ABSOLVENT MALÍØSKÉ ŠKOLY V BRATISLAVÌ, AUTOR SÉRIE POHLEDNIC Z ÈESKÉHO RÁJE, TECHNIKA: KRESBA LAVÍROVANOU TUŠÍ, Z CYKLU: "RASPENAVA 1961"
V PODVEÈER OD ŽELEZNÉHO BRODU
thumb_406_9024.jpg
1917 1.600 Kè
AUTOR: MIROSLAV ŠILHÁN (1910-1980), ŽÁK PROF. O. NEJEDLÉHO A PROF. TURNOVSKÉHO NA AVU, TECHNIKA: OLEJ NA PLÁTNÌ, VZADU AUTORSKÉ RAZÍTKO
NA MÍSE
thumb_403_s5001148.jpg
1961 3.700 Kè
AUTOR: ONDØEJ PAVLÍK (1932-1989), ŽÁK PROF.V.SYCHRY, ÈLEN SKUPINY 58, VYZDOBIL LETIŠTÌ RUZYNÌ, TECHNIKA: TEMPERA
PRAŽSKÉ MOSTY
thumb_402_1260.jpg
1974 3.500 Kè
AUTOR: RUDOLF RIEDLBAUCH (*1944), evropský expresionista Şåkem prof. F. Jiroudka (AVU), takÊ studia v Itålii profesorem na katedøe kreslení na AVU
ODPOÈÍVAJÍCÍ
thumb_401_1012.jpg
30.LÉTA 20.STOLETÍ 2.900 Kè
AUTOR: PETR DILLINGER (1899-1954), ŽÁK PROF. F. KYSELY(UMPRUM), PROF.M.PIRNERA A MAXE ŠVABINSKÉHO (AVU) A PROF.KUPKY V PAØÍŽI, ÈLEN SÈUG HOLLARU A SVU, SÁM PROFESOREM KRESLENÍ NA AVU, TECHNIKA: DØEVOØEZ

  48 záznamy odpovídají.  Zobrazeno   1 - 10  
Zkusit hledat
Skočit na stránku:   <<   1 2 3 4 5   >>  
- Předchozí
- Další

 

Starožitnosti Karlovy Vary - Starožitnosti Lubenec - Starožitnosti Ostrov - Starožitnosti Bečov


Rychlé hledání starožitností:

Hodiny - Hračky - Militárie - Nábytek - Obrazy

Sklo a porcelán - Sochy a plastiky - Svítidla - Tiskoviny

Czech Deutsch English English