Starožitnosti Karlovy Vary
Vítejte na stránkách Starožitnosti-Antik.cz !

Nadpis Ståøí (old) Cena (Price)
StaroŞitnå dózièka
thumb_1171_cimg4077.jpg
250 Kè
Sada staroŞitnÊho zåvaŞí
thumb_1168_cimg4046.jpg
600 Kè
Sada osmi kusÚ zåvaŞí: 1*200g, 2*100g, 1*50g, 1*20g, 2*10g, 1*5g.
StaroŞitnå sada koøenek
thumb_1157_cimg2243.jpg
3.450 Kè
StaroŞitnå sada osmi koøenek. Materiål: malovanÊ døevo.
StaroĹžitnĂŠ vĂŹdro
thumb_1151_8775.jpg
650 Kè
StaroĹžitnĂ˝ svĂ­cen
thumb_1149_8599.jpg
250 Kè
StaroĹžitnĂ˝ masĂĄĹžnĂ­ strojek
thumb_1116_cimg2202.jpg
1. polovina 20. století 1.400 Kè
STAROŽITNÝ MASÁŽNÍ STROJEK - STAROŽITNÁ RARITA: po celkové renovaci, plnì funkèní. Pøejíždìním po pokožce elektrickými impulsy masíruje tìlo, nepoužívá baterie, samo produkuje energii na principu dynama. Nastavitelná intenzita elektrických impulsù. Ve výborném stavu. Pøipojen návod a záruèní list (pùvodní).
StaroŞitný podnos vyøezåvaný
thumb_1087_cimg2258.jpg
1. polovina 20. století 650 Kè
StaroŞitný døevÏný podnos vyøezåvaný - øezba pøikryta sklem.
StaroŞitný kalamåø
thumb_1086_s5004750.jpg
2.450 Kè
StaroŞitný kalamåø s letadÊlkem po celkovÊ renovaci. RozpÏtÊ køídel: 27,5 cm. Pøekråsnå dekorace. Materiål: kombinace kov s mramorem.
StaroŞitnå praèka
thumb_1085_s5004710.jpg
750 Kè
StaroĹžitnĂ˝ cep
thumb_1082_s5004706.jpg
950 Kè

  93 záznamy odpovídají.  Zobrazeno   1 - 10  
Zkusit hledat
Skočit na stránku:   <<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>  
- Předchozí
- Další

 

Starožitnosti Karlovy Vary - Starožitnosti Lubenec - Starožitnosti Ostrov - Starožitnosti Bečov


Rychlé hledání starožitností:

Hodiny - Hračky - Militárie - Nábytek - Obrazy

Sklo a porcelán - Sochy a plastiky - Svítidla - Tiskoviny

Czech Deutsch English English