Staroitnosti Karlovy Vary
Willkommen an Seiten Antiken- Antik.cz !

 

Naše stránky jsou v souèasné dobì v rekonstrukci. Zboží bude postupnì doplòováno.


Na našich stránkách naleznete rozsáhlou nabídku starožitného zboží s širokou fotodokumentací starožitných pøedmìtù. 


Zabýváme se prodejem zrestaurovaných i nezrestaurovaných starožitností viz NABÍDKA ZBOŽÍ po levé stranì. 


 
Nejsme zamìøeni pouze na internetový obchod, ale zároveò nabízíme starožitné pøedmìty na ètyøech prodejních místech v okolí Karlových Varù v západních Èechách, bližší informace o kamenných obchodech s fotografiemi prodejen i interiérù vèetnì zobrazení na mapì ZDE


Budeme se tìšit na Vaši návštìvu.

 


 

Antiken Karlsbad - Antiken Lubenec - Antiken Ostrov - Antiken Beov


Schnelle Suchen Antiquitt:

Uhre - Spielzeuge - Militaritt - Mbel - Bilder

Glas und Porzellan - Statuen und Plastiken - Beleuchtungskrpers - Druckschriften

Czech Deutsch English English